Hur stolt känner du dig?

Varför tycker vi att det är så viktigt att känna och förstå det unika med vår arbetsplats? Det är enkelt att svara på. Det är kring den känsla vi bygger vår gemenskap vilket i sin tur är avgörande för om du trivs och vill fortsätta att utvecklas i bolaget. Fundera på om du känt dig riktigt stolt över att varit anställd på JUST DEN arbetsplatsen. Vad har din stolthet bottnat i? Högst sannolikt en känsla över att företaget står för något som du vill vara en del av. Du kanske känner dig sedd och utvald över att ha förmånen att få jobba tillsammans med kollegor som du ser upp till. Du kanske känner att du har en chef som ser och respekterar dig för den du är. Du kanske har känslan av att få arbeta med just det du vill utvecklas inom. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Vi hör emellanåt röster om oss på Veprox. ”Att vi är lite annorlunda”. Jag tolkar det odelat som något positivt. Vi är speciella. Vi har något. Vi tror oss också veta vad det är. Men eftersom det är svårt att se på sig själv på ett objektivt sätt har vi valt att ta hjälp utifrån. Under nästa vecka kommer vi processa detta tillsammans med Team & Ledarutveckling som har stor erfarenhet in Laganda, Ledarskap och Motivation. Målet är att vi alla ska ha samma godo känsla kring vad som är Veprox. Jag är övertygad om att det är just den känslan som gör att man trivs och stolt vill bära sin Veprox-keps.

2018-05-18T11:03:13+00:00