Vad vi gör 2017-03-23T15:36:29+00:00

Vad vi gör

Vi tillhandahåller ingenjörsroller för utveckling av mekaniska system. Under åren har vi samlat på oss värdefulla erfarenheter från en rad olika branscher. Idag har vi en medelerfarenhet på 13 år för våra konsulter. Inte att undra på att vi gjort oss kända för är vår branschbredd och vår kompetenshöjd. De vanligaste rollerna som vi företräder är som uppdragsledare, konstruktör, utvecklingsingenjör och som process & metodutvecklare inom PLM.

Branscher