I huvudet på en Veproxare #13

Vad går ditt nuvarande uppdrag ut på?
Att utveckla parkeringsspärren (park lock) i växellådan samt att säkerställa kvalitet och produktion. 

Vilka utmaningar ställs du inför?
Att tydligt specificera och informera så att alla har samma information och gör på samma sätt. Kommunikation är väldigt viktigt i projektet, de sker i huvudsak med Kina och andra avdelningar inom företaget.

Vilka lösningar bidrar du med?
Jag försöker bidra med struktur, att göra på samma sätt. Att hålla en bra och jämn hastighet i projektet utan att saker ramlar mellan stolarna.

Vad ger ditt uppdrag dig för möjligheter?
En frihet att forma min egen roll som bidrar till att jag känner stort ansvar, då blir det roligt att gå till jobbet varje dag.

På vilket sätt hjälper Veprox dig i ditt uppdrag?
Allt flyter på. Min chef på Veprox är lyhörd, han ser situationen ute hos vår kund ur ett annat perspektiv. Det medför att jag, min chef hos kunden och min Chef på Veprox kan hålla en bra dialog och därmed överbrygga hinder innan de blir hinder.

När du inte är på ditt jobb, vad gör du då?
Just nu har jag en Lill skrutt på 11 månader som kryper omkring. Nu gäller det att göra hemmet säkert så det inte inträffar oförutsedda olyckor.
Mitt intresse för vind-, sol- vattenkraft samt att vi bor på landet gör att det finns goda förutsättningar för att minska beroendet av el-bolagen. Något som det finns planer för på sikt.

2017-06-15T10:49:01+00:00