Home2019-05-23T07:20:52+00:00

Veprox

Vi gör skillnad för dig

Läs mer

Veprox

Vi är ett teknikkonsultbolag som sedan 2005 gjort oss kända för vår branschbredd och kompetenshöjd. Vårt motto, att vi gör skillnad för dig, kommer ur vår samlade kunskap och det sätt vi agerar på. Hos oss ser vi och förstår dina behov och vi har den erfarenhet som behövs för att leverera det som verkligen gör skillnad. Vi levererar såväl lösningar som resursstöd till produktutvecklande bolag. De roller som vi företräder är oftast av senior karaktär som systemingenjör, projektledare, konstruktionsansvarig, industrialiseringsingenjör samt process- & metodutvecklare inom PLM.

Läs mer
Läs mer
Läs mer

Nyheter

Visa fler nyheter
Visa fler nyheter

Händer på Veprox

  • 3/6 Veprox springer Blodomloppet

  • 28/6 Sommarfest